English  Català  Castellano
Bufete Sala Reixachs abogados
QUAlitat
Prestem serveis jurídics de qualitat.
La nostra experiència, la millor garantia.

Chambers and partners

Presentación del Bufete Sala ReixachsServicios del Bufete Sala ReixachsAbogados del Bufete Sala ReixachsArtículos del Bufete Sala ReixachsContacto del Bufete Sala Reixachs
Tenim experiència professional en un ampli ventall d’especialitats jurídiques.
Apliquem els nostres amplis coneixements i la nostra capacitat tècnica per tal d’aconseguir el millor resultat. I posem a disposició dels clients el millor assessorament i els mitjans tècnics mes avançats per a preparar qualsevol anàlisi jurídic.


Dret Societari

Descargar pdf

 • Dret de societats i operacions societàries
 • Accionistes minoritaris
 • Impugnació d’acords socials
 • Responsabilitat d’administradors
 • Reestructuracions societàries
 • Protocols familiars


Contractació Mercantil

 

 • Contractes mercantils
 • Comerç internacional
 • Dret canviari
 


Insolvències i Reestructuracions empresarials

 

 • Assessorament en situacions de crisis empresarial
 • Arbitratge Nacional e Internacional
 • Concurs creditors i convenis
 • Incidències de caràcter mercantil, financer, fiscal, laboral, immobiliari i penal
 • Mediació i solució extrajudicial de conflictes
 • Reestructuració en ordre a la viabilitat empresarial
 • Recuperació de crèdits en procediments concursals


Dret Processal i Arbitratge

 

 • Assistència i defensa lletrada en procediments judicials civils i mercantils
 • Anàlisis i disseny de solucions a les situacions d’insolvència
 • Responsabilitat Concursal d’administradors
 • Assistència i defensa lletrada en procediments penals


Fusions i Adquisicions

 

 • Fusions i escissions societàries, i cessions globals d’actius
 • Compravendes de societats, d’empreses i d’actius
 • Anàlisis i disseny d’aliances empresarials
 • Operacions de capital-risc
 • Mercats de valors i OPAS


Propietat Industrial i Intel·lectual

 

 • Drets de propietat industrial: patents i marques
 • Protecció de signes distintius
 • Contractació sobre drets de propietat industrial e intel·lectual
 • Drets d’imatge i audiovisuals
 • Drets de propietat intel·lectual protecció de l’autor
 • Dret de la publicitat


Dret de la Competència i Competència Deslleial

 

 • Defensa de la Competència
 • Representació i defensa davant els òrgans administratius i judicials
 • Accions judicials per actes de competència deslleial
 • Control de concentracions
 • Comerç internacional i dret de la competència
 • Intervenció administrativa als mercats


Dret Administratiu

 

 • Dret Administratiu
 • Procediments administratius i Contenciós-Administratiu
 • Expropiacions
 • Subvencions i ajuts
 • Sectors regulats
 • Administracions Públiques


Dret Immobiliari i Urbanisme

 

 • Compravenda d’immobles i de societats immobiliàries
 • Contractes de promoció, de construcció i de caràcter tècnic
 • Contractes d’arrendament i de permuta
 • Planejament
 • Instruments públics a sòl i vivenda
 • Convenis urbanístics
 • Gestió urbanística
 • Llicències
 • Disciplina urbanística i règim sancionador


Dret Penal Econòmic

 

 • Delictes econòmics i contra el patrimoni
 • Estafes i Insolvències punibles
 • Delictes societaris i delictes urbanístics

 
 

Descargar pdf

 


barcelona
Vía Augusta, 48-54, 1º5ª
Tel. +34 932 180 984
Fax. +34 932 187 345

madrid
C/ Sagasta, nº 32, 1-Dª
Tel. 902 73 44 80
Fax. +34 932 187 345